Συγνώμη, η Μπούσαν - Χακάτα(Φουκουόκα) υπηρεσία δεν είναι πια διαθέσιμη.